БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ!!!

Что говорит закон о благотворительных взносах в благотворительные организации?

Вы без труда сможете перечислить приемлемую для Вас сумму в соответствии с  Законом Украины «О налогообложении прибыли предприятий» п.5.2.2.

Согласно данного закона, Вы можете перечислять на благотворительные цели от 2% до 5% налогооблагаемой прибыли прошлого года и при этом отнести эту сумму себе на затраты. Эта норма Закона относится так же и к бюджетным (государственным) предприятиям и общественным организациям.

екшяни

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про оподаткування прибутку підприємств
Документ 334/94-вр, чинний, поточна редакцiя вiд 31.03.2005 (8 сторiнок)

 

5.2.2.  Суми  коштів  або  вартість  товарів (робіт, послуг), добровільно  перераховані  (передані)  протягом  звітного  року до Державного  бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до  неприбуткових  організацій,  визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі  неприбутковим  організаціям  — засновникам постійно діючого третейського  суду,  у  розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше  п’яти  відсотків  оподатковуваного  прибутку  попереднього звітного  року, за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті, та внесків, передбачених підпунктом 5.2.17 цього  пункту.  (Абзац перший підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1957-IV (1957-15) від 01.07.2004, N 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005)

Сторiнка «Законодавство України» сайту Верховної Ради

Отже, якщо платник податку має оподатковуваний прибуток за попередній рік 10000 грн., то він може віднести до складу валових витрат суму добровільно перерахованих коштів у межах від 200 до 500 грн.

Слід зазначити, що відповідно до порядків заповнення декларацій з податку на прибуток підприємства та податку на прибуток банку, які затверджені наказами ДПАУ від 29.03.2003 р. N 143 та від 31.03.2003 р. N 148, додатки Р2 та Р3 подаються платниками податку на прибуток виключно за рік.